Új kenéstechnikai rendszer

Új kutatás-fejlesztési projekt megvalósítását kezdte meg a WSW Proding Kft. és a Mahart-PassNave Kft. alkotta konzorcium, mely kifejezetten a folyami  közlekedés gépeinek kenéstechnikáját célozza meg. A nagy teljesítményű – elsősorban dízel – motorok igen nagy kihívást jelentenek a motorolajok számára. A projekt célja olyan új kenő- és adalékanyagok, valamint technikák kifejlesztése, melyek a speciális igényeknek jobban megfelelnek, a motorok műszaki biztonságát, hatásfokát és élettartamát előnyösen befolyásolják, és a környezeti terhelést is jelentősen csökkentik.
 
A fejlesztés során új kenőanyag kompozíciók kidolgozása, a gyártási technológia kialakítása, új, többszintű mozgó és telepített laboratóriumi vizsgálati háttér kifejlesztése, valamint a teljes léptékű alkalmazástechnikai vizsgálat lefolytatása történik meg. A projekt elsődleges célkitűzései közt szerepel a vízi közlekedés kenőanyagai miatt  fellépő környezeti  terhelések csökkentése. A projekt a keletkező olajos veszélyes hulladék mennyiségének mérséklését két úton tervezi elérni. Egyrészről a kenőanyag felhasználás mennyiségének optimalizálásával, a csereperiódusok jelentős meghosszabbításával, új kenőanyag receptúrák  kialakításával, az adalékolás ésszerűsítésével és hatékonyabbá tételével; másrészről a biológiailag könnyen lebomló kenőanyagok kifejlesztésével és alkalmazásával kívánja megvalósítani.
 
A projekt első lépése a jelenlegi helyzet felmérése és elemzése. Ebben a fázisban a potenciális felhasználók – elsősorban folyami és tavi hajózók – feltérképezése, az  általuk használt kenőanyagok elemzése, a géppark összetétele, állapota, kenőanyag-igény szerinti felmérése valósul meg.
 
A második lépés az igényeknek megfelelő kenőanyagok kifejlesztése. Az új kenőanyag receptúrák összetételének kidolgozása, a prototípusok elkészítése a WSW Proding Kft. feladata. A fejlesztés során kapott adatok kiértékelése után – a konzorciumi partnert bevonva – új kenési terv kerül kidolgozásra. Harmadik lépés a tesztelés, melyet a két cég munkatársai közösen, teljes léptékű alkalmazástechnikai vizsgálattal fognak elvégezni, 5 hajó bevonásával. A vizsgálati eredmények összesítése és kiértékelése után a továbblépéshez szükséges döntéseket a konzorciumi partnerek közösen hozzák meg.
 
Utolsó lépés a gyártástechnológia kialakítása. A kutatás-fejlesztési tevékenység eredménye egy új termékportfólió, mely kenéstechnikai és környezetvédelmi szempontok szerint optimalizált kenőanyagokból és a hozzájuk alkalmazható speciális adalékcsomagból áll. Ez utóbbi a legnagyobb mennyiségben használt kenőanyaghoz adalékolva jelentősen növelhető a motorolaj csereciklus ideje, azaz csökkenthető a felhasznált motorolaj mennyisége.
 
A mintegy 362, 7 millió forint összköltségű projekthez (projektazonosító: GINOP-2.1.1-15-2015-00633)  a WSW Proding Kft. által vezetett konzorcium a Széchenyi 2020 pályázati rendszer Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében közel 174,4 millió forint támogatást nyert. A fejlesztés az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt 2018. szeptember 30-án zárul.