Új kenéstechnikai rendszer - lezárás

Kenőanyagok tesztelése
 
A kenőanyagok teszteléséhez a WSW Proding Kft. ezen pályázat keretében beszerzett műszerek felhasználásával egy olyan kenőanyag vizsgálati rendszert dolgozott ki, mely egyrészt a más országokban használt és a nagy olajipari vállalatok által is alkalmazott vizsgálati rendszerekkel kompatibilis, másrészt teljes mértékben biztosítja a jelen pályázat eredményes megvalósulását. A vizsgálati rendszer a viszkozitás, víztartalom, koromtartalom, TBN, TAN, oxidáció, nitráció mérése mellett a kenőolajok kopás- és adalékfémek mérésére is alkalmas.
 
Első lépésében a MAHART által ezidáig használt egyfokozatú motorolajok kenéstechnikai és alkalmazástechnikai jellemzőit vizsgáltuk meg – párhuzamosan lefolytatott vizsgálatok mellett – 5 hajómotorban abból a célból, hogy az újonnan kifejlesztett olajok/adalékcsomagok hatásának megítéléséhez referencia mérési adatok álljanak rendelkezésre.
 
A lefolytatott üzemi kísérletek eredményei azt mutatták, hogy az ezidáig használt olaj – bár teljesíti a minimális kenési követelményeket – az olajcsere periódus végére nagymértékben lecsökkent TBN-értékkel rendelkezik, azaz az olaj detergens-diszpergens jellemzői már nem teljes mértékben felelnek meg a motorolajjal szemben támasztott követelményeknek.
 
Második lépésben elsőként – párhuzamos futások mellett 2 hajómotorban – egy olyan kenőanyag prototípus tesztelésére került sor, mely megnövelt TBN értékkel rendelkezik. A megnövelt TBN értéket a tengeri hajózásban is alkalmazott motorolaj megfelelő arányú bekeverésével állítottuk elő.
 
Az eredetileg használt motorolajokhoz képest ezzel a módszerrel a kiindulási motorolaj TBN értékét mintegy másfélszeresére emeltük az olajélettartam növelése céljából.
 
A kísérlet eredményei azt mutatták, hogy így a motorolaj csereperiódusa mintegy 20%-kal növelhető anélkül, hogy az olaj elveszítené alapvető kenéstechnikai tulajdonságait. Ennek eredménye, hogy a használt motorolajnak a futásteljesítményre vonatkoztatott relatív mennyisége csökkenthető, ez pedig környezetterhelés szempontjából egy nagyon lényeges szempont.
 
Mivel az előző módszer egy magasabb viszkozitásfokozatba tartozó motorolajat eredményez, ezért alternatívaként egy olyan adalékcsomagot fejlesztettünk ki, melynek adagolásával a motorolaj eredeti viszkozitásfokozata nem változik meg az olajcsereperiódus folyamán.
 
Ennek az adalékcsomagnak (motorolaj-adalék elegynek) a TBN-értékét úgy állítottuk be, hogy felhasználásával egyidejűleg az olajfogyás pótlása és a TBN-érték helyreállítása is megoldhatóvá vált. Ezen adalékcsomag alkalmasságát – párhuzamos futások mellett – 3 hajómotorban teszteltük.
 
A kísérlet eredményei azt mutatták, hogy ezzel az un. utóadalékolási módszerrel a motorolaj kenési jellemzői „szinten” tarthatók, és az olaj futásteljesítménye mintegy 20%-kal növelhető.
 
Összefoglalva: mindkét megoldás alkalmas egy megnövelt csereperiódusú olaj előállítására. Az, hogy melyik módszer alkalmazható előnyösebben egy adott hajómotorban, azt a motor jellemzői – elsősorban a gyártói előírásai – határozzák meg.
 
A projekt címe: Új kenéstechnikai rendszer kidolgozása a belvízi közlekedésszámára, különös tekintettel a környezeti terhelések, a műszaki biztonság és a gazdaságosságjavítása céljából
Projekt azonosító szám: GINOP-2.1.1-15-2015-00633
A projekt összköltsége: 362 873 410 Ft
A projekt a Széchenyi 2020 pályázati rendszer Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében 174 386 369 Ft támogatást nyert el. A támogatás mértéke: 48,06%.
A projekt megvalósulásának dátuma: 2018. szeptember 30.
 
A fejlesztés az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.